Unapređenje komunikacijskih veština

Da li imate osećaj da vas kolege/saradnici ne slušaju?

Koliko i da li slušate i razumete druge?

Naučite da komunicirate bez osuđivanja, kriticizma, direktno i jednostavno...


Trening je namenjen zaposlenima, formalnim i neformalnim grupama, profesionalcima, pojedincima i svima onima koji žele da povećaju svoju produktivnost u timu i poboljšaju odnose sa kolegama i saradnicima.

Na kraju edukacije svaki učesnik dobija povratnu informaciju (povratna informacija o realizovanoj promeni u nivou znanja, stavova ili ličnog razvoja i set preporuka za dalje napredovanje).

Takođe, po potrebi, Proaktiva organizuje pojedinačne konsultacije sa učesnicima treninga nakon edukacije, sa mogućnošću kreiranja individualnog plana učenja i razvoja i pružanja kontinuirane podrške u njegovoj realizaciji.

Po završetku treninga učesnici će biti osposobljeni da:

  • * primenjuju tehnike aktivnog slušanja,
  • * izražavaju sopstvene misli, osećanja i potrebe,
  • * pružaju konstruktivnu povratnu informaciju,

Teme treninga:

  • * Verbalna i neverbalna komunikacija
  • * Aktivno slušanje
  • * „Ja“ govor, „Jezik žirafe“ i „Jezik zmije“
  • * Konstruktivna povratna informacija

Trening traje 16 sati (2 dana), sa pauzama i osveženjem

Trening se može organizovati u prostorijama Proaktive ili u vašim prostorijama, po dogovoru. Treningu optimalno može da prisustvuje od 12 do 15 polaznika. Kontakt telefon: 024/557-479

ProAktiva tim