img
ProAktiva tim

Razvoj organizacije

Nemotivisani zaposleni, zahtevni kupci, borba za opstanak na tržištu..dotiče li vas to, kako se nosite sa tim?


Bez obzira na vrstu organizacije: profitna, neprofitna, politička, sportska, svaka ima slične faze razvoja i ljude koji nose organizaciju i koji su njen najvredniji resurs.

Za uspeh organizacije nije dovoljna dobra ideja niti kvalitetne usluge/proizvodi koje nudi.

Organizacije moraju kontinuirano pratiti promene u okruženju i u samoj organizaciji i na njih pružati prave, funkcionalne odgovore.

Ideal dobre organizacije je organizacija koja kontinuirano uči i unapređuje se.


Da li ste zadovoljni uspehom koji postiže vaša organizacija?

Da li se vaša organizacija razvija u željenom pravcu?

Imate li zaposlene koji su posvećeni i motivisani za posao?


Proverite svoju poziciju na tržištu, investirajte u zaposlene - ljude koji nose organizaciju, podstaknite razvoj i napredak. Obratite nam se!


Pomoćićemo Vam da:

  • * poboljšate komunikaciju među zaposlenima u organizaciji,
  • * izgradite efikasan tim,
  • * unapredite odnos prema klijentima/kupcima,
  • * razvijete poslovnost u organizaciji,
  • * povećate radnu motivaciju svojih zaposlenih,
  • * unapredite efikasnost organizacije,
  • * osmislite najbolju strukturu unutar organizacije,
  • * naučite kako da prepoznate radno nezadovoljstvo.