img
ProAktiva tim

Edukacije

ProAktiva organizuje za Vas edukacije za razvijanje porodičnih, bračnih, poslovnih i drugih životnih veština. Edukacije se organizuju za pojedince, grupe i organizacije, u prostorijama ProAktive ili po dogovoru. Edukacije se izvode interaktivno, primenom tehnika uz koje odrasli najbolje uče: rad u malim grupama, igranje uloga, studije slučaja, refleksije i samorefleksije, učenje iz iskustva i sl. Edukacije Proaktive specifične su i razlikuju se u odnosu na edukacije sličnog tipa!

Na kraju edukacije svaki učesnik dobija povratnu informaciju (povratna informacija o realizovanoj promeni u nivou znanja, stavova ili ličnog razvoja i set preporuka za dalje napredovanje).

Takođe, po potrebi, Proaktiva organizuje pojedinačne konsultacije sa učesnicima treninga nakon edukacije, sa mogućnošću kreiranja individualnog plana učenja i razvoja i pružanja kontinuirane podrške u njegovoj realizaciji.


Pogledajte listu edukacija:

 • * 10 koraka u upravljanju stresom
 • * Unapređenje komunikacijskih veština... dalje
 • * Veštine aktivnog traženja posla
 • * Asertivnost... dalje
 • * Porodična edukacija... dalje
 • * Razvijanje vitalnih menadžerskih veština ... dalje
 • * Motivacija zaposlenih ... dalje
 • * Izgradnja i negovanje tima ... dalje
 • * Rešavanje konflikata – upravljanje konfliktima
 • * Uspešna prezentacija i prezentacijske veštine
 • * Poslovna komunikacija i ponašanje na radnom mestu
 • * Poslovna ljubaznost i odnosi prema klijentima ...
 • * Strateško i operativno planiranje
 • * Upravljanje ljudskim resursima
 • * Pisanje projekata
 • * Selekcija kadrova i veštine intervjuisanja
 • * Razvijanje sportskog duha i motivacije u sportskom timu
 • * Građenje političkog liderstva... dalje
 • * Prevencija rizičnih ponašanja kod adolescenata (opasne dijete, -poremećaji ishrane,
  prevencija hiv/aids-a, prevencija zloupotrebe PAS)
 • * Škola za roditelje
 • * Kurs za baby sittere i dečije animatore... dalje