BLOGPoremećaji ishrane

ProAktiva tim

27 Mart 2012

Poremećaji ishrane najčešći su u periodu adolescenije, a uključuju mnogo ozbiljnija ponašanja od "držanja" dijete - kako bi se izgubila težina ili napornog vežbanja...

Pročitaj više

Stres

ProAktiva tim

27 Mart 2012

Stres je unutrašnje, subjektivno stanje koje predstavlja reakciju na stresor, odnosno na stresni događaj. Stres je u nama, odnosno, nije važno kakav je i koliko intenzivan stresan događaj, važno je na koji način interpretiramo događaj i na njega reagujemo...

Pročitaj više

Prekvalifikacija

ProAktiva tim

27 Mart 2012

Prekvalifikacija označava sticanje novih znanja i veština i time kvalifikovanje (osposobljavanje) za novo zanimanje...

Pročitaj više

Zavisnost od kompjutera

ProAktiva tim

12 Januar 2012

Nove tehnologije otvorile su mogućnosti za nove oblike komunikacije I zabave, ali I nove oblike zavisnosti. Postalo je uobičajeno da deca I mladi sklapaju poznanstva I veze putem interneta, kao I da prirodnu komunikaciju u velikoj meri zamene komunikacijom unutar elektronskih društvenih mreža...

Pročitaj više